Kopibygg av østtysk jolle

Jeg fikk en forespørsel fra Tyskland om jeg kunne kopibygge en fiskerjolle bygd i 1936 på øya Poel ved Wismar. Elisabeth og Fiete kom kjørende med bil og den gamle jollen på tilhenger på vinterveier fra Tyskland og opp til Nordnorge.

13_26_24

 

Båten er tilpasset de grunne farvann i Wismaer Haff. Den har en 8 tomms kjølsole i eik med kasse til senkekjøl. For å oppbevare levende fisk, gjerne ål, er det en fiskedam i båten. Innveden er også i eik, mens huden i furu. Jollen er rigget med spri-rigg og i utgangspunkt ustaget master.

Kassen til senkekjølen er grovt dimensjonert i 2” eik og boltet til kjølsolen. Merkelig nok er kassen, som jo får en del krefter overført fra senkekjølen, ikke avstivet til toftene. Jeg kan tenke meg at senkekjølkassen er et eget system som ikke skal få overført bevegelser fra skroget og riggen via toftene.

Et utvalg av krumt virke i eik gi material til stevner, knær og spant. Kjølsolen er en kraftig eikeplank. Spunningen er sager grovt ut og hugges og høvles til rette svaier. Stavnene er boltet med knær til kjølsolen.IMGP0132

Vi valgte å bygge båten på Nordnorsk vis med skorer, for å gi den et fint plakeforløp. Oppmåling og bygging foregår altså med grader og bredde på flere stasjoner. Her er det en utrolig fordel å ha den originale båten ved siden for å kunne sikte og ta kontrollmål.

IMGP0150

2 roms Bindalinger til reparasjon

3-IMGP1920Bindalsfæringen er den nordlandsbåttypen som det finnes flest igjen av. I høst har jeg hatt 2 til reparasjon.

4-IMGP1767Den første ble offer for en storm som tok nausttaket. Noe datt ned på båten og knuste akterstavn samt rekka og et bord.

2-IMGP1925Den andre båten er fra ca. 1925 og ble brukt av postbudet i Sortlandsundet. I dag er båten hjemmehørende i Skjerstad.

Vi skiftet et par bord samt rekka på babord. Praktikanten Joakim lager toll til Bindalsbåten.

Reparasjon av 3 roms Nordlandsbåt

ferdig restaurert 3 romsRanværingen er omkring 100 år gammel og har vært reparert for ca 10 år siden med utskifting av de nederste bordene. Nå er det rekkene som er råtten. Det er gjerne under den tette malingen råte oppstår. Derfor anbefaler vi linoljemaling, som er noe diffusjonsåpen til slike båter.

2-IMGP0622En annen problemstilling er at det samler seg regnvatn i esingen. Her er det lett at det råtner. Så reparasjonen ble omfattende med utskifting av rekkene, frampart av ripbordene, deler av rembordene, esingene, kollere, krystokk med mer.

.

4-IMGP0664

5-IMGP0680

reparasjon av speilbåter

3-IMGP0772Vi har sett i stand 2 speilbåter, henholdsvis en Saltdaling fra 1965 og en Ranværing fra 70-tallet
Speilbåt rep 1

Begge båtene måtte skrapes helt ned for lakk og linoljefernis. Vi bruker nyslipte skraper og varmepistol, men det er mye arbeid.

 

 

4-IMGP0543Øverste delen av speilet måtte skiftes samt vaterbord og tollganger. En god del saum måtte vi også bytte.

.

.

 

 

 

Prisen står fortsatt på tofta. Båten ble kjøpt i 1965 på Saltdal Samvirkelag for kr 720,-

1-IMGP0992

Ranværigsspeilbåten fikk byttet bunnbordene

skifte av botnbordene