Båtbruk

Nordlandsbåt-femmila
Femmila8

Nordlandsbåt-femmila er et landsdelsmesterskap i Nordlandsbåtkapproing over 5 nautiske mil.Ideen med Nordlandsbåt-femmila er å samle interesserte rolag fra hele landsdelen til et årlig mesterskap,hvor også de forskjellige båter kan sammenlignes. Dette kan øke interessen for roing.Strekningen over 5 nautiske mil er velegnet til kapproingen,ikke avskrekkende lang, men samtidig såpass at det vil vise seg at noen er bedre til å ro, og noen båter er mer lettrodd en andre.

Liksom før i tiden,hvor det var kapproing på fiskefeltene hver dag håper vi at også denne form for kapproing lærer oss mer om hvordan gode båter skal være. Selvfølgelig er andre tradisjonsbåter velkommen til å være med.

Dette er både en uhøytidelig konkurranse og ei massemønstring. (Normal tidsdifferanse mellom vinneren og siste båt er ofte mer enn en halv time). Den første ”femmila” ble arrangert i 1997 på Rognan, som senere har arrangert denne rokonkurransen under trebåtdagene i august. I tillegg har Gratangen, Liland, Brønnøysund, Harstad, Narvik, Gildeskål, Bodø og Vega hatt arrangementet, som er avholdt 23 ganger til nå. Normal deltakelse er ca.10 båter. Største antall var 17 båter.

Det blir rodd i fire klasser som starter samtidig: to menn, mann/ dame, to damer og to ungdommer (under 18 år). Vinneren totalt får låne det evig vandrende trerelieffet, laget av Henning Ramsvik, til neste ”femmil”. I tillegg er det satt opp samme type vandrepremie, trerelieff, i alle klasser.

Viggo Karlsen og Martin Vassdalsvik fra Brønnøysund holder rekorden med knap 56 minutter som svarer til en gjennomsnittsfart av 5,4 knop!

Trebåtdagene på Rognan

erik kaia lang

Trebåtdagene på Rognan har vært arrangert siden 1993, og i 23-25. august 2013 for 15. gang. Tanken er å holde vedlike det som dreier seg om trebåtbyggertradisjonene i Saltdal. Rognan har i båtsammenheng vært svært betydningsfull for hele Nord-Norge. Invitasjonen retter seg derfor til publikum,båtfolk og utstillere i landsdelen og spesielt i Nordland.

Arrangementet er sammensatt av foredrag, konserter, utstillinger, kafe, demonstrasjon av tradisjonelt håndverk, aktiviteter på land og til vanns. Under Trebåtdagene arrangeres Nordlandsbåt-Femmila, et landsdels mesterskap i Nordlandsbåtkapproing.

I trebåtmiljøet har arrangementet fått en status, slik at båtfolk kommer også langveis fra inn fjorden til Rognan. .

Trebåtdagene har vært en aktiv pådriver for bevaring av Rognanbryggene, hvor de fleste aktivitetene finner sted. Det arbeides med å etablere et båtbyggermuseum i en brygge.

Saltdal Kystlag og Saltdal Båtforening er arrangør for Trebåtdagene.

Skottpeisingen – Storbåt ferdighetsregatta dagen før Vestfjordseilasen

Under skottstinden

Under skottstinden

Seilas først og fremst for Åttringer og Fembøringer, men også for andre tradisjonelle båter og seilskøyter.

Skippermøte er fredag kl. 10.00 på Nordskot. Skottpeisingen er en kappseilas med oppgaver. Det er viktig at våre tradisjonelle båter er sjødyktige, og dette inkluderer et dyktig mannskap. I denne seilasen blir det spesielt lagt vekt på godt sjømannskap, men det er fortsatt en kappseilas.

Alle båter legger seg på en linje for dregg. Starten går kl.11.00. Båtene kommer under seil (full seilføring etter vindforholdene)  og seiler løypa. Under krysslegget skal råseilerne ta 2 klør og sneseilerne sette inn et rev i storseilet. Med denne seilføringen skal båtene kuvende (360 grad) før de kan ta full seilføring igjen. På unnavindsstrekket skal det foretas en mannoverbord-manøver. Vantene skal også strammes under seilasen. Etter målpassering legger båtene til kai helst uten motor. Andre artige oppgaver også legges inn. Lærke er startbåt og følger seilasen og utførelsen av manøvrene. Hver deltakende båt gir en artig premie som startbidrag som etterpå fordeles på deltakerne. Storbåtatauskaret er en evigvandrende vandrepremie og vinnere skriver inn båtnavnet .