Saltdals båtbyggertradisjoner

Her er en kort oversikt over Saltdals båtbyggertradisjon.

Båtbygging i fjæra rundt 1950.

Båtbygging i fjæra rundt 1950.

På grunn av rik tilgang av tømmer har Saltdal utviklet seg til et av de ledende båtbyggerdistrikt i Nord-Norge. Før århundreskifte foregikk båtbygging på gårdene i dalen. Det var snakk om Nordlandsbåter og fra 1885 også klinkbygde listerbåter. Vandrelærer J.Selsvik holdt kurs i kravellteknik i 1902, og deretter konsentrerte seg skøytebygging i Rognanfjæra. For mange var nå båtbygging ikke lenger attåtnæring til gårdsdrifta, men en hovednæring. Gamle fotografier illustrere omfanget av båtbygging i fjæra, nybygg står tett i tett langs stranda. I 1917 ble det f.eks. bygd over 100 skøyter og kuttere opp til 100 fots lengde. På selve Rognan regnet man med 200 mann i båtbyggerbransjen.

Rognanfjæra ca.1920

Rognanfjæra ca.1920

I tillegg holdt småbåtbygging seg som attåtnæring på gårdene, fra ca 1915 er det hovedsaklig spissbåter. Det ble omsatt opp til 1000 småbåter i de beste årene. Denne enorme båtbyggervirksomheten har preget Saltdal.