Fartøyreparasjoner

 

MK "Sverre 4" får ny bakk  og nye spant 2000

MK «Sverre 4» får ny bakk og nye spant 2000

I de siste 20 år har vi utført mange store utskiftningsarbeider på fartøyer, enten ved kai eller på slip. Det har vært bytte av plank, spant, rekkestøtter eller tetting av lekkasjer, driving eller annet reparasjonsarbeid på trefartøyer.

.

.

josefa rives

Båter opp til 35 fot kan settes opp i eget verksted på vogn. Her er Hvalerskøyta «Josefa» fra 1895 inne for en omfattende restaurering.

.

.

.

Reketråler Svana repareres 2011

Reketråler Svana repareres 2011

Ved flytebryggen eller kai kan reparasjoner overvanns utføres. Reketråleren «Svana» hadde anmerkninger fra skipskontrollen om råte i skandekk som vi skiftet ut.

.

.

.

.

Kjetil i hallen 2011

Kjetil i hallen 2011

Nye støtter og framdekk på "Faxsen" 2004

Nye støtter og framdekk på «Faxsen» 2004

Men vi har også muligheter for slipsetting av fartøyer opp til 80 fot innendørs i hallen til tidligere Saltdalsverft. Vi har godt samarbeid med Saltdal Kystlag som disponerer hallen. Her er det rimelig slippleie for trefartøyer og arbeider kan utføres under tak. På bildet er det «Kjetil» som står på slip og får utskiftninger på bakk og hekk.

Reparasjoner etter antikvariske retningslinjer

Ved flere anledninger har vi hatt oppdrag på vernede fartøyer. En del av midlene kom fra Riksantikvaren, og slike reparasjoner følger antikvariske retningslinjer og blir dokumentert med fotografier og rapport. Her er det «Faxsen» som får nye støtter, lenning og framdekk.

Vi utfører også tilstandsrapport og er behjelpelig med søknader.