Trebåtbyggeri i Saltdal

Båtbyggeriet ligger i Saltdalen som har lange båtbyggertradisjoner.

Btbyg11

Etter å har drevet et års tid med småbåtbygging i fjøsen, flyttet jeg verkstedet i 1993 til en stor brygge på den tidligere Drageslipen øst i Rognanfjæra. Her var det plass nok til å bygge både åttring og sjark. Jeg fikk også forskjellige medarbeider, og siden 1997 har jeg hatt lærlinger. Båtbyggeriet ble etterhvert utbygd med kai og flyttebrygge for reparasjonsarbeider på skøyter, og i 1997 satte vi opp en båtskytje for bygging av en 44 fots fembøring.

fembørings sjøsetting 4

I 2007 ble grunnsteinen lagt til nyverkstedet som sto ferdig i januar 2009. Ei materialskytje i tradisjonell stil satte vi opp i 2010 og båtutsett, kai og flytebrygge kom på plass de neste par årene.

båtbyggeri vår

Jeg er ute i Saltdalsskogene og blinker trær til båtsved. Etterhvert har jeg tilegnet meg en del erfaring med utvelging av tømmer til forskjellig båtmateriale. Om vinteren blir det hogd, og om våren skåret til båtbord og andre båtemner. Materialen ligger sommeren over ute til tørk og blir tatt inn i hus om høsten. Greinkroker til innved, keiper, kne osv leiter vi på hogstflatene. Røtter graver vi gjerne om høsten. Bandsagbruket er velegnet til å skjære røtter til lot, rong, fotstø, bete, kne osv.

Vi skjærer all båtmaterial på vårt Wood-Mizer sagbruk.

Vi skjærer all båtmaterial på vårt Wood-Mizer sagbruk.

Masteremne kan vi barke på rot for langsom uttørking. Ellers lagrer vi de i sjøen,hvor de trekker salt som impregnerer og minsker sprekkdannelse.

Klyve16

Tradisjonelle båttyper bygger vi også på tradisonelt vis. Her klyver vi halser til en 4-roms krumstevning

Jeg har godt samarbeid med smeden Dag Rønnebu som smir beslag til båtene.Han har også levert heimsmidd saum og klipte roer til 3 krumstevninger.

Jeg har godt samarbeid med smeden Dag Rønnebu som smir beslag til båtene.Han har også levert heimsmidd saum og klipte roer til 3 krumstevninger.