Min bakgrunn

I optimistjollen 3 år gammel

I optimistjollen 3 år gammel

Mitt forhold til båter og havet startet ikke med bygging av båter. Oppveksten i en seilerfamilie i Neustadt ved Østersjøen ga meg grunnlaget. Jeg gikk første året på møbelsnekkerskolen. I 1983 fikk jeg plass på båtbyggerlinja i Saltdal. Etter skoletid bygde jeg min første nordlandsbåt. 1985 tok jeg fagbrev i trebåtbygging.

Jeg fikk jobb på Ebbes Bådebyggeri i Danmark, og turen sørover fra Rognan gikk med 3-roringen «Halskaren». I løpet av de 3 1/2år jeg bodde på Ærø, ble også min spissgatter «Lærke» bygd. Siden gikk turen til Hardanger for å arbeide på Djupevåg Båtbyggeri. Jeg hadde også et kortere engasjement på «Skibladner» i regi av Hardanger Fartøyvernsenter.

I 1991 flyttet jeg tilbake til Saltdal og startet båtbyggeri i fjøsen. De første årene hadde jeg deltidsstilling på båtbyggerlinja. Det var fortsatt noen eldre båtbyggere som kunne bygge småbåter, og jeg undersøkte en del om den tradisjonelle Saltdalsspissbåten. Jeg fikk god kontakt med en eldre spissbåtbygger og lærte mye. Etterhvert ble det mest nordlandsbåtbygging. Men nå måtte jeg ty til gamle båter som læremester.

Som nevnt er jeg en nokså aktiv båtbruker. Jeg anser det for å være av stor betydning – ja,det er nærmest en forutsettning – for å kunne bygge gode båter. Jeg har dessuten god kontakt med andre båtbyggere og nordlandsbåtmiljøet forøvrig. Jeg pleier å holde seilkurs i Kystlaget Salta. I 1998 tok jeg initiativ til fembøringseminaret på Bliksvær der 7 båter deltok. Trebåtdagene på Rognan, Nordlandsbåt-femmila og storbåtregattaen Skottpeisingen har også oppstått pga mitt initiativ.

I samarbeid med fartøyvernkonsulenten Åsmund Kristiansen  ved Hardanger Fartøyvernsenter har jeg samlet inn opplysninger og stoff om Saltdals båtbyggerhistorie, som er blitt til en flott bok, «Tjærelukt og hammerslag». Jeg har fått Saltdal kommunes og Postens kulturpris for mitt engasjement for å bevare Saltdals båtbyggertradisjon. Jeg har vært med å stifte Saltdal kystlag og er med i forskjellige arbeidsgrupper og utvalg om kystkultur.

Februar 2012 feiret jeg 20 års bedriftsjubileum